Aansprakelijkheid

De dag van vandaag dienen ondernemers vaak grote risico’s te nemen. Om deze risico’s toch zo goed mogelijk af te dekken, bestaan er enkele specifieke verzekeringsoplossingen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een onderneming, kunt u steeds in een situatie terecht komen waarbij u merkt dat er fouten zijn gebeurd die u duur kunnen komen te staan. Om de schade die dan gemaakt is te beperken, heeft u best een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die uw privévermogen helemaal afschermt. Deze polis dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder voor fouten die u tijdens de uitvoering van uw mandaat begaan heeft.

Enkele bijkomende voordelen:

  • De hoogte van het verzekerde kapitaal kunt u zelf bepalen
  • De kosten van advocaten, experts, raadgevers en gerechtskosten zijn gedekt door de polis

BA Ondernemingen

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen is een verzekering die uit 3 waarborgen bestaat die men samen of apart kan afsluiten.

  • BA Uitbating: deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bedrijf indien u, uw medewerker, uw materieel,… schade berokkend aan derden. Bijvoorbeeld: uw medewerker rijdt met zijn vorkheftruck tegen de geparkeerde wagen van uw klant.
  • BA Na Levering: deze dekt uw aansprakelijkheid indien er na levering of door uw werk schade berokkend wordt. Bijvoorbeeld: Waterschade bij slechte installatie warmwaterboiler.
  • BA Toevertrouwd Voorwerp: deze dekt de schade die u berokkend indien u een voorwerp heeft beschadigd die u werd toevertrouwd voor herstelling. Bijvoorbeeld: u bent smartphonehersteller en laat een smartphone van uw klant uit uw handen vallen.

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze polis dient best afgesloten te worden door onder andere artsen, tandartsen, apothekers, advocaten, notarissen, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars,…

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of ondernemingen die een dienstverlening als hoofdactiviteit hebben.

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffingen

Voor de meeste publieke instellingen geldt er een wettelijke verplichting tot het afsluiten van deze polis. Als uitbater van een publiek toegankelijke ruimte, bent u wettelijk verplicht om deze polis af te sluiten. Hiermee beschermt u zich tegen schadeclaims van derden wanneer u zonder bewijs van fout aansprakelijk wordt gesteld na een brand of ontploffing.

Rechtsbijstand uitbating

Indien een derde u schade berokkend en u hiermee naar de rechtbank wenst te gaan, kunt u via deze polis terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

Deze dekking kunt u toevoegen in u polis BA Ondernemingen.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.