Arbeidsongeval

Het kan sneller gebeuren dan dat u denkt. Wees zeker dat u en uw personeel voldoen aan de door de wet verplichte bescherming, namelijk een arbeidsongevallenverzekering.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Indien het ongeval gebeurt op de normale weg naar en van het werk, wordt dit ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Verplicht

Als werkgever bent u in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al uw bedienden en arbeiders. Sluit u als werkgever geen arbeidsongevallenverzekering af , dan kan dit zware financiële gevolgen hebben. Om financiële drama’s te voorkomen (bijvoorbeeld indien iemand door aan arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt voor de rest van zijn leven), is deze arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht gemaakt.

Wat is er gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam reeds doet vermoeden, arbeidsongevallen van werknemers. Daarnaast zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.

Mocht één van uw werknemers het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, dan vergoedt de verzekeraar de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen. Daarnaast keert hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Voor het berekenen van de vergoeding, wordt het loon begrensd tot een maximaal jaarloon. Indien het werkelijke salaris hoger ligt dan dit maximale jaarloon, kunt u dit verschil opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Wie is er gedekt?

Iedere persoon die bij u op de payroll staat, is hierdoor beschermd.

  • Interimkrachten zijn via het interimkantoor gedekt door een arbeidsongevallenverzekering
  • Indien u werkt met zelfstandige medewerkers, dient u dit te vermelden en kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor hen.
  • U als bedrijfsleider bent echter niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. U heeft echter de mogelijkheid om een individuele ongevallenverzekering af te sluiten.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.