Gewaarborgd inkomen

We hopen allen van niet, maar mocht u op een dag arbeidsongeschikt worden door een ongeval of ziekte, zullen de financiële problemen al snel voor de deur staan. Om uzelf en uw gezin hiervoor te beschermen, kunt u beroep doen op een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Hoeveel krijgt u bij AO van het ziekenfonds

Weet dat u de eerste twee weken van uw arbeidsongeschiktheid geen beroep kunt doen op een uitkering van uw ziekenfonds. Vanaf de derde week zijn er forfaitaire dagbedragen van toepassing, die variëren naargelang het statuut.

Met gezinslast              60,26€ bruto per dag

Alleenstaande              48,22€ bruto per dag

Samenwonende           36,47€ bruto per dag

Bron: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/ziekte-en-invaliditeitsuitkering/berekening/zelfstandigen

Bescherm uzelf en uw gezin

U doet er goed aan om uzelf en uw gezin te behoeden voor financiële problemen indien u plots arbeidsongeschikt zou worden.

In geval van arbeidsongeschiktheid zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat u een rente uitgekeerd krijgt die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

  • Bent u tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een rente in verhouding met uw graad van arbeidsongeschiktheid.
  • Bent u 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijgt u de volledige rente uitgekeerd.

U kunt deze waarborgen afsluiten binnen een Individuele Levensverzekering of u kunt dit product apart afsluiten. De voorwaarden hiervoor zijn meestal identiek.

Premiebepaling

Voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen, wordt de premie bepaald op basis van een aantal criteria:

  • Leeftijd: Hoe jonger u bent bij het afsluiten van deze polis, hoe gunstiger de premie wordt.
  • Verzekerde rente: Maximaal 80% van uw inkomen kunt u verzekeren
  • Uw beroep
  • Uw gezondheidstoestand en levensstijl op dag van de onderschrijving
  • De risicotermijn in de polis: hoe langer de duurtijd, hoe lager de premie
  • Dekking in geval van ziekte en/of ongevallen
  • Soort rente: u kunt kiezen tussen 3 verschillende soorten rente, nl. constante rente, een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade
  • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid

Fiscaal voordelig

Uw premies zijn fiscaal aftrekbaar. U mag deze voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomen als werkelijk bewezen beroepskosten.

Uw uitkering wordt minder zwaar belast. Gezien uw uitkering geldt als een vervangingsinkomen, wordt ze eventueel belast tegen een lagere aanslagvoet.

Medische formaliteiten

Bij zo goed als alle verzekeraars zult u een medische vragenlijst moeten invullen voor de ondertekening van de polis. Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde rente kan uw verzekeraar ook vragen om op controle te gaan bij een arts voor een medisch onderzoek.

Wachttijd of eigen risicotermijn

Indien u een polis Gewaarborgd Inkomen afsluit, bevat deze meestal ook een eigenrisicotermijn. Dat is de periode waarbinnen u geen uitkering krijgt van uw verzekeraar.

Stel dat uw polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijgt u, als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand. Hierop bestaan nog enkele uitzonderingen, vraag deze gerust aan onze medewerkers.

Gevaarlijke hobby’s

U kunt het best uw hobby’s aan uw makelaar mededelen. Mocht uw hobby vallen onder de categorie ‘gevaarlijke hobby’s’, dan kan de verzekeraar hiervoor nog een bijkomende premie voor aanrekenen.

Bescherming van de omzet en de vaste kosten van uw vennootschap

Voor meer informatie hierover, kunt u steeds terecht bij ons op kantoor.
Klik hier om een afspraak te maken met één van onze medewerkers.

Een arbeidsongeval?

De link tussen arbeidsongeval en arbeidsongevallenverzekering is al snel gelegd. Echter, als zelfstandige bent u niet direct beschermt door deze arbeidsongevallenverzekering. Deze verplichte verzekering geldt enkel voor uw werknemers. Indien u dit wenst, kunt u bij sommige verzekeraars ook een aanvullende waarborg onderschrijven. Weet wel dat deze arbeidsongevallenverzekering enkel tussenkomt bij een ongeval, maar niet bij ziekte. Om volledig gerust te zijn, lijkt een polis gewaarborgd Inkomen dus geen overbodige luxe.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.