Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een belangrijke troef in het vinden en houden van goede werknemers. Deze bijkomende surplus zorgt ervoor dat er voor uw werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt.

Voor wie?

Als werkgever kunt u bepalen of u een groepsverzekering toekent aan iedere werknemer of slechts aan een bepaalde categorie. Medewerkers die net aangeworven zijn binnen deze categorie, hebben dusdanig ook automatisch recht op deze groepsverzekering.

Indien u een medewerker toch iets meer wilt geven, kunt u voor deze steeds een IPT (Individuele Pensioen Toezegging) afsluiten.

Maak snel een afspraak, en we helpen u hier graag mee verder.

Wie betaalt de premies?

Ofwel kiest u ervoor om de gehele premie te betalen voor uw medewerker. Ofwel laat u de medewerker ook een stuk van de premie mee betalen.

U kunt het bedrag van de premie zelf kiezen. De overheid legt geen minimumpremie op, maar voorziet wel een maximumgrens. Gezien u de premies van de groepsverzekering fiscaal mag aftrekken als beroepskost, dient de 80%-regel gerespecteerd te worden.

Als werkgever betaalt u een premietaks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie pensioen en overlijden.

Waarborgen

In de eerste plaats dient een groepsverzekering voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor uw medewerkers. Aanvullend op de groepsverzekering, kunt u nog de volgende waarborgen onderschrijven:

 • Een bijkomende overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden
 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid
 • Een verhoging van het reeds verzekerde overlijdenskapitaal in geval van overlijden door een ongeval.
 • Een waarborg premievrijstelling

Wat zijn de voordelen?

Voor u als werkgever:

 • Belangrijke troef bij aanwerving
 • Extra motivator voor uw personeel
 • Dankzij de fiscale voordelen houdt uw personeel met hetzelfde budget meer netto over.
 • Fiscaal interessante investering
 • Eenvoudig administratief beheer

 

Voor uw werknemers:

 • Een aanvullend pensioen, gefinancierd door hun werkgever
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket
 • Aantrekkelijk rendement op pensioenplan
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • Mogelijkheid om waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten
 • Als een werknemer uw bedrijf verlaat, behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.

Bruto/netto

Door een groepsverzekering toe te voegen aan het salarispakket van uw werknemer, verhoogt u het nettosalaris van uw werknemer, zonder hiervoor zelf meer te moeten investeren.

Als werkgever kunt u de premies fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat deze beantwoorden aan de 80%-regel.

Uw werknemer kan een fiscaal voordeel genieten als deze zelf een deel van de premies van de groepsverzekering betaalt.

Belasting op einddatum

[in te vullen]

Rendementsgaranties

[in te vullen]

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.