Overlijdensverzekering

Hopelijk dienen uw nabestaanden hierop nooit beroep te moeten doen. Wenst u dat zij geen financiële kopzorgen hebben bij een plots overlijden, is een overlijdensverzekering de ideale oplossing.

Voor uzelf

Om uw nabestaanden financieel te beschermen, zijn er verschillende oplossingen:

  • Tijdelijke overlijdensverzekering

U kiest zelf een verzekerd bedrag en bepaalt hoe lang u verzekerd wilt zijn. U kunt alleen uzelf verzekeren, of ook uw andere gezinsleden. Als uzelf of een andere verzekerde in het contract overlijdt vóór de einddatum van de polis, dan ontvangt de begunstigde het verzekerde kapitaal.
Als u dat wenst, kunt u in de loop van het contract de termijn verlengen of het kapitaal aanpassen.

 

  • Overlijdensdekking in tak 21-levensverzekering
    Als u een levensverzekering met een gewaarborgd rendement of een kapitaalgarantie onderschrijft (ook wel tak 21-levensverzekering genoemd), dan is het perfect mogelijk om daarin een overlijdensdekking op te nemen. U kunt dan kiezen voor een minimum kapitaal overlijden of voor een vooraf bepaald aanvullend kapitaal dat de begunstigde bij uw overlijden zal ontvangen.

 

  • Schuldsaldoverzekering
    Het moment dat u een krediet afsluit, is het mogelijk om de schuldenlast te verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Indien de verzekerde (uzelf, uw partner of beide) komt te overlijden, dan betaalt de verzekeraar de resterende leninglast af. Hierdoor dienen uw nabestaanden bij een plots overlijden zich geen zorgen te maken over de afbetalingen van het krediet.

Voor uw personeel

Indien u voor (een deel van) uw medewerkers een groepsverzekering heeft afgesloten, kunt u hierin een aanvullende waarborg voorzien voor mocht uw medewerker plots komen te sterven.

Hierin zijn de volgende twee mogelijkheden:

  • De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: de opgegeven begunstigden ontvangen bij overlijden van uw medewerker voor de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
  • Uw medewerkers genieten een individuele overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: mocht uw medewerker voortijdig overlijden, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald bedrag.

Medische formaliteiten

Een verzekeraar zal bij het begin van de polis uw leeftijd, gezondheidstoestand en levensstijl nagaan. In de meeste gevallen wordt er gevraagd om een medisch formulier in te vullen of om even bij een arts langs te gaan voor een controlebezoek.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.