Pensioen opbouw

Tijdens uw gehele loopbaan als ondernemer, heeft u steeds zelf voor de oplossingen moeten zorgen. Dit zal voor een groot deel zo blijven eens u op pensioen gaat. Wij helpen u hier graag bij het vinden van de juiste oplossingen zodat ook u een financieel stressloos bestaan kent tijdens uw pensioen.

VAPZ

Het VAPZ, of liever het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zegt het al zelf. Het biedt een voordelige oplossing om voor uzelf als ondernemer/zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.

Via dit VAPZ betaalt u minder belastingen en minder sociale bijdragen. Dankzij de besparingen op uw sociale bijdrage verdient u 22% van uw premie terug en u bespaart 53.50% van uw premie via de fiscale weg. Daarnaast biedt deze oplossing een gewaarborgd rendement met eventueel een aanvullende winstdeling.

 

Bij een VAPZ kunt u kiezen uit twee formules.

  • Het gewoon VAPZ
  • Het sociale VAPZ

De verschillen tussen beide formules kunt u vinden in de maximaal te storten premie en in de aanvullende waarborgen.  Deze bedragen veranderen jaarlijks. Neem met ons contact op en we bekijken graag samen met u wat voor u de best passende formule is.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Een IPT, of liever de Individuele Pensioentoezegging, is een individuele levensverzekering waarbij uw vennootschap de verzekeringsnemer wordt en u als bedrijfsleider de verzekerde en de rechtstreeks begunstigde bent.

Gezien u vennootschap de verzekeringsnemer is, betaalt ook deze de premies van deze IPT. Mocht uw vennootschap ophouden te bestaan, blijven de opgebouwde reserves verworven.

Fiscaal aantrekkelijk

Voor uw vennootschap:

Uw vennootschap mag deze gestorte premies volledig aftrekken als beroepskost. Ook hier geldt de 80%-regel waarbij uw wettelijk en aanvullende bedrijfspensioen niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste brutoloon.

 

Voor uzelf:

Deze premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard en worden hierdoor dus ook niet onderworpen aan de personenbelasting.

Daarnaast geldt er ook een zeer gunstige belasting bij uitbetaling. Indien u uw geld terugvraagt voor uw 65e verjaardag, schommelt het belastingpercentage tussen 16.5 en 20%. Eens u de leeftijd van 65jaar heeft bereikt en u bent tot die tijd professioneel actief gebleven, zakt dit zelfs naar 10%.

RIZIV-contract

Indien u kinesitherapeut, apotheker, tandarts of geconventioneerd arts bent, maakt u aanspraak om een RIZIV-tussenkomst te ontvangen. Het RIZIV stort deze tussenkomst dan rechtstreeks in uw verzekeringscontract. Dit contract lijkt sterk op een sociaal VAPH (zie boven).

Dit RIZIV-contract biedt niet alleen een ruim aanvullende pensioen, maar ook:

  • Kapitaal bij overlijden
  • Een bijkomende waarborg bij arbeidsongeschiktheid,
  • Solidariteitsuitkeringen bij arbeidsongevallen, moederschap, overlijden
  • Mogelijkheid als inpandgeving voor het verwerven van vastgoed
  • Fiscaal aantrekkelijk

Aanvullende waarborgen in VAPZ/IPT/RIZIV

Voor de drie voorgaande oplossingen voor uw pensioensopbouw, zijn er telkens nog onderstaande extra waarborgen mee te onderschrijven indien gewenst:

  • Arbeidsongeschiktheidsrente
  • Bijkomende overlijdenswaarborg
  • Waarborg Premievrijstelling

Vraag gerust meer uitleg hierover tijdens een vrijblijvend gesprek.

Investeren in vastgoed via uw aanvullend pensioen

Indien u financiële middelen nodig heeft om een onroerend goed te bouwen of verbouwen, kunt u een deel van de reeds opgebouwde reserve opvragen. Of u kunt ervoor kiezen om het opgebouwde pensioenkapitaal op einddatum van uw contract te gebruiken.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.